SIMAT ชนะประมูล “เน็ตโซนซี” กลุ่ม 4 ภาคอีสาน 2.25 พันลบ. รับรู้รายได้ไตรมาส 1/62

SIMAT ชนะประมูล “เน็ตโซนซี” กลุ่ม 4 ภาคอีสาน 2.25 พันลบ. รับรู้รายได้ไตรมาส 1/62

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT ระบุว่า เมื่อวานนี้ (13 ธ.ค.) ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศให้บริษัท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,248 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1/62  เป็นต้นไป

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมีขอบเขตงาน 5 ประเภทบริการ ได้แก่ การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) ในหมู่บ้านเป้าหมาย ,การจัดให้มีอาคารศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Net) ,การจัดให้มีห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Wrap) ,การจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะสำหรับโรงเรียน และการจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

ส่วนการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การจัดหาอุปกรณ์บริการ การติดตั้ง การทดสอบความพร้อมก่อนการให้บริการ (300 วัน) ,ระยะที่ 2 การบริหารจัดการและบำรุงรักษาต่อเนื่อง 5 ปี (60 เดือน) และระยะที่ 3 การส่งมอบอุปกรณ์หลังจากสิ้นสุด ระยะที่ 2 (ภายใน 60 วัน)

ทั้งนี้ การชำระจ่ายค่าจ้างจะแบ่งเป็น 14 งวด ได้แก่ ระยะที่ 1 แบ่งเป็น 3 งวด รวมเป็นจำนวนเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างบริการ ,ระยะที่ 2 แบ่งเป็น 10 งวด รวมเป็นจำนวนเงินร้อยละ 60.7 ของค่าจ้างบริการ และระยะที่  3 งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ 9.3 ของค่าจ้างบริการ

คำค้น