สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 188.29 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 188.29 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 4 1,041,728 188,292 180.75
GPSC 1 500,000 28,500 57
KBS 1 6,679,300 26,049 3.9
BDMS 1 1,041,267 23,845 22.9
BBL 1 50,000 10,250 205
CPALL-F
1 5,700 423 74.12
SCC-F 1 19 8 428