APM เยี่ยมชมธุรกิจ SAMCO

APM เยี่ยมชมธุรกิจ SAMCO เมื่อเร็วๆนี้

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเสาเข็มของ บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด หรือ SAMCO จังหวัดสระบุรี โดยมีนายเรืองวุฒิ กิจการทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 6 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น