พบบิ๊กล็อต MPG ราคาต่ำกว่ากระดาน จับตาผถห.ใหญ่ทิ้งหุ้นก้อนโต 200 ล้านหุ้น

MPG มีบิ๊กล็อตเช้านี้ มูลค่า 52 ลบ. 3 รายการ ปริมาณ 200 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 0.26 บ./หุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดานซื้อขาย โดยราคาหุ้น MPG ปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 0.46 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 27.78% มูลค่าซื้อขายที่ 60.67 ลบ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 ก.พ.) มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) ภาคเช้าของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MPG จำนวน 3 รายการ ปริมาณ 200 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 52 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 0.26 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดานซื้อขาย ซึ่ง MPG ซื้อขายอยู่ในตลาด mai

โดยราคาหุ้น MPG ปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 0.46 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 27.78% สูงสุด 0.46 บาท ต่ำสุด 0.37 บาท ราคา Ceiling ที่ 0.46 บาท มูลค่าซื้อขายที่ 60.07 ล้านบาท

ทั้งนี้จากการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุนใหญ่ MPG ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 มี.ค.2561 พบ นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร เป็นผู้ถือครองหุ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกับขนาดของรายการบิ๊กล็อตดังกล่าว โดย นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ถือครองหุ้น MPG เป็นจำนวนทั้งสิ้น 251,293,800 หุ้น หรือคิดเป็น 25.70%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ MPG

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร 251,293,800 25.70
2. น.ส.ณลันรัตน์ นันท์นนส์ 85,967,356 8.79
3. นายณัฐพล จุฬางกูร 50,796,400 5.20
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 40,231,900 4.11
5. นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ 30,000,000 3.07
6. บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด 22,200,000 2.27
7. นายฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย 19,680,400 2.01
8. นายสมบัติ พานิชชีวะ 13,000,000 1.33
9. นายสมพงษ์ เผอิญโชค 12,459,200 1.27
10. นายคมกริช วิมลชัยฤกษ์ 10,200,000 1.04
11. นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 10,000,000 1.02
12. นางปราณี เผอิญโชค 10,000,000 1.02
13. นายสมชาย ตั้งวงศ์สามารถ 10,000,000 1.02
14. นายกริช เกียรติสุรนนท์ 9,770,000 1.00
15. นายสมเกียรติ ธนาพรสังสุทธิ์ 8,400,000 0.86
16. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ 8,000,000 0.82
17. น.ส.พรพรรณ เทพตระการพร 7,500,000 0.77
18. นายไพรัตน์ จึงพิริยะ 6,800,000 0.70
19. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,391,301 0.65
20. น.ส.ดวงนภา แซ่จันทร์ 6,178,000 0.63
21. นายชวภณ วัธนเวคิน 5,690,000 0.58
22. นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง 5,277,900 0.54
23. นายธีรพันธุ์ เหมภัสสร 5,200,000 0.53
24. MR.SUCHAT BOONBANJERDSRI 5,000,000 0.51

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2561)

คำค้น