BIG ยอดขายลด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม กดกำไรปี 61 ลดลง 29% เหลือ 549 ลบ.

BIG ยอดขายลด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม กดกำไรปี 61 ลดลง 29% เหลือ 549 ลบ. จากปีก่อนกำไร 774 ลบ. เตรียมปันผล 0.08 บ./หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ก.พ.นี้ กำหนดจ่าย 22 พ.ค.62

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BIG รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.61 มีกำไรสุทธิดังนี้

สําหรับผลประกอบการบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยมีรายได้อื่นลดลงร้อยละ 26 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนการขายจากผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพลดน้อยลง เนื่องจากการสั่งซื้อที่ลดลงเพื่อรักษาระดับปริมาณสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งในปีนี้ทางแบรนด์ผู้ผลิตปรับเปลี่ยนการสนับสนุนในการทํารายการส่งเสริมการขาย

โดยเน้นการทํารายการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้ามากกว่าเพื่อให้สามารถรักษาระดับอัตราการขายสินค้าให้ได้เทียบเท่ากับปีก่อน จากการภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลให้อัตราความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคที่ลดน้อยลงในระหว่างปี 2561 และบางส่วนเป็นการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายโดยทางบริษัทฯเอง จึงส่งผลให้อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 5

ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เกิดจาก การใช้งบประมาณการตลาดในส่วนของการทําการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างช่องทางใหม่ๆ ให้ลูกค้ารวมทั้งกระตุ้นความต้องการในการจับจ่าย

รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของสาขา และค่าเช่าร้านในศูนย์การค้าที่ เพิ่มขึ้นตามสัญญา โดยทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทฯอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่อให้สามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ ในส่วนของส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า เป็นการปันส่วนขาดทุนจากกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯได้ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นชาวเวียดนามในการเปิดร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพที่โฮจิมินท์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

โดยได้เริ่มเปิดร้านในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากยังเป็นช่วงการเริ่มต้น จึงมีค่าใช้จ่ายการในการดําเนินการที่ค่อนข้างสูง ทําให้เกิดผลขาดทุนจากการลดลงของรายได้อื่น และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตามที่กล่าวข้างต้น จึงทําให้กําไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ 29

พร้อมกันนี้ บริษัทประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61 เป็นเงินสด 0.08 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 ก.พ.62 กำหนดจ่ายวันที่ 22 พ.ค.62

คำค้น