สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 26 ก.พ.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 26 ก.พ.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
CBG 1,316,200 72,527,250 15.95%
PTTGC 4,824,100 354,137,000 15.24%
EA 1,270,400 61,217,175 11.24%
PTTEP 1,163,600 145,948,350 10.96%
SPALI 403,200 7,885,510 10.61%
IVL 2,427,900 121,236,300 10.19%
KBANK 627,100 124,774,400 9.26%
CPALL 1,803,800 143,984,000 8.77%
TMB 2,550,000 5,814,000 8.57%
MTC 452,200 22,019,750 7.93%
QH 3,000,000 9,120,000 7.24%
PTT 3,630,900 178,880,325 6.45%
ADVANC 657,200 119,343,800 6.11%
BH 153,400 28,873,150 5.70%
TCAP 101,500 5,430,250 5.64%
MINT 504,200 18,958,175 4.96%
SCB 345,300 47,051,150 4.80%
COM7 547,500 9,820,610 4.68%
AAV 603,500 2,763,300 4.66%
IRPC 5,149,400 30,931,250 4.65%
BBL 145,700 30,763,700 4.48%
HANA 15,700 563,350 4.27%
CK 215,200 5,487,600 3.95%
BDMS 1,248,300 30,270,960 3.94%
AOT 627,100 43,114,200 3.67%
SCC 110,500 52,535,600 3.59%
TRUE 6,862,800 38,359,035 3.52%
THAI 73,800 996,190 3.45%
ESSO 215,700 2,307,990 3.35%
ROBINS 125,000 8,118,750 3.22%
BEAUTY 18,245,900 131,696,220 3.16%
PCSGH 20,000 138,000 3.09%
TKN 795,000 8,562,500 2.62%
BANPU 428,000 7,062,000 2.60%
SPRC 716,800 7,262,270 2.59%
BJC 110,000 5,352,500 2.34%
DTAC 363,300 18,993,525 2.29%
TISCO 81,300 7,023,375 2.23%
SAWAD 149,400 7,501,350 2.14%
TOP 236,700 17,419,950 2.10%
KTB 760,700 14,783,650 2.00%
INTUCH 255,600 14,190,800 1.97%
GLOBAL 50,900 963,760 1.80%
UNIQ 20,000 200,000 1.78%
CPN 212,200 16,178,600 1.46%
GPSC 28,800 1,848,575 1.43%
GULF 95,300 8,642,275 1.33%
TASCO 62,300 996,800 1.11%
BCPG 39,900 670,320 1.00%
BLA 6,800 195,500 1.00%
BPP 15,100 345,160 0.94%
WORK 36,600 889,330 0.74%
GUNKUL 118,200 397,152 0.71%
PSH 10,000 191,000 0.66%
HUMAN 35,000 332,000 0.64%
TU 38,600 721,260 0.63%
GL 101,500 663,160 0.55%
ORI 100,000 730,000 0.55%
TPIPP 47,400 298,620 0.54%
BCH 61,600 1,029,230 0.52%
BTS 384,600 4,038,300 0.52%
WHA 216,100 920,786 0.49%
BEC 100,000 605,000 0.48%
STEC 63,000 1,402,500 0.46%
CHG 709,700 1,335,575 0.45%
GFPT 6,900 99,360 0.45%
KKP 17,000 1,208,875 0.40%
CPF 50,300 1,332,950 0.37%
PSL 15,700 135,225 0.32%
TOA 1,800 65,700 0.29%
FPT 10,000 176,000 0.26%
SUPER 496,000 297,326 0.24%
KTC 6,800 213,425 0.20%
STA 11,000 179,300 0.20%
CENTEL 7,700 352,275 0.19%
BEM 57,100 610,970 0.18%
GLOW 1,500 138,000 0.17%
JAS 48,900 299,105 0.17%
EGCO 1,500 397,500 0.10%
DELTA 4,900 355,250 0.08%
RATCH 1,800 98,550 0.06%
HMPRO 5,100 77,780 0.02%
THANI 4,200 31,935 0.02%
LH 3,100 32,860 0.01%

คำค้น