TAKUNI รายได้พุ่ง หนุนกำไรปี 61 โต 27% พ่วงปันผล 0.0375 บ./หุ้น XD 13 มี.ค.นี้

TAKUNI รายได้พุ่ง หนุนกำไรปี 61 โต 27% มาที่ 32.13 ลบ. จากปีก่อนกำไร 25.35 ลบ. พ่วงปันผล 0.0375 บ./หุ้น XD 13 มี.ค.นี้ เคาะวันจ่าย 24 พ.ค.62

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.61 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีผลกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้จากธุรกิจขายแก๊ส เพิ่มขึ้นจำนวน 0.33 ล้านบาท คิดเป็น 0.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความผันผวนของราคาขายในระหว่างงวด โดยราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.24% เมื่อเทียบกับปีก่อน

รวมทั้ง รายได้จากธุรกิจให้บริการขนส่งทางบก เพิ่มขึ้น 3.97 ล้านบาท คิดเป็น 33.06% จากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถให้บริการขนส่งแอมโมเนียเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 71.96% ของรายได้การให้บริการขนส่ง จากปีก่อนที่มีสัดส่วน 47.68% ของรายได้การให้บริการขนส่ง โดยตั้งแต่ไตรมาส 4/60 กลุ่มบริษัทได้ซื้อรถขนส่งแอมโมเนียเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการ ทำให้มีต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

อีกทั้ง รายได้จากธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส เพิ่มขึ้นจำนวน 1.13 ล้านบาท คิดเป็น 32.38% จากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และกลุ่มอู่ซ่อมเอกชนเพื่อเพิ่มยอดขาย

รวมถึงรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 325.98 ล้านบาท คิดเป็น 30.21% เนื่องจากรายได้งานก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส เพิ่มขึ้น จำนวน 337.69 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 33%

นอกจากนี้รายได้จากธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความแลอดภัยทางวิศวกรรม เพิ่มขึ้น 21.02 ล้านบาท คิดเป็น 36.74% จากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้ในภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 38.55% จากปีก่อนที่มีสัดส่วนเพียง 6.01% โดยการขยายตลาดไปยังภาคตะวันออกตั้งแต่ปลายปี 2559 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการให้บริการ และค่าเสื่อมราคาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มขึ้น

พร้อมกันนี้ บริษัทยังประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61 อัตราจ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) 0.0375 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 13 มี.ค. 2562 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พ.ค. 2562

คำค้น