TEAMG เป็นวิทยากรให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการรัฐฯ

TEAMG เป็นวิทยากรให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการรัฐฯ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร

ดร.จริยา บุณยะประภัศร ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG วิทยากรการบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ PPPs” รวมทั้ง “การบริหารความเสี่ยงโครงการ” โดย ดร.เสริมพล รัตสุข ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวางแผน TEAMG และ “การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ PPPs” (Workshop) ในการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” รุ่น 7 (PPPs for Executives Program :PEP) จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ กระทรวงการคลัง ในวันที่ 22 มกราคม และ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร

คำค้น