SKY มอบทุนการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่)

SKY มอบทุนการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่)

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น พร้อมทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คำค้น