SELIC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

SELIC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการประชุมทุกวาระ และมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 28:1 และเงินสด 0.001984 บาท/หุ้น รวมถึงอนุมัติเพิ่มทุน 28 ล้านหุ้น โดยจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น