CHO ปิดจ๊อบเมล์ NGV ส่งมอบล็อตสุดท้าย 89 คัน

CHO ปิดจ๊อบเมล์ NGV ส่งมอบล็อตสุดท้าย 89 คัน

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯในนาม “กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO” ได้รับสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ทั้งนีี้กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ขอแจ้งความคืบหน้าการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)  โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการส่งมอบครบตามสัญญาณจำนวน 489 คัน และเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2562ได้รับค่ารถครบตามสัญญาฯตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว

คำค้น