ผู้ถือหุ้น ILINK ไฟเขียวควักเงิน 76.11 ลบ. แจกปันผล 0.14 บ.

ผู้ถือหุ้น ILINK ไฟเขียวควักเงิน 76.11 ลบ. แจกปันผล 0.14 บ.

บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 543,632,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 76.11 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย

คำค้น