BCPG โชว์กำไรไตรมาส 1/62 โตเฉียด 500 ลบ. รับรู้รายได้โรงไฟฟ้า-บันทึกกำไรอัตราแลกเปลี่ยน

BCPG โชว์กำไรไตรมาส 1/62 โตเฉียด 500 ลบ. จากปีก่อนกำไร 382 ลบ. รับรู้รายได้โรงไฟฟ้า-บันทึกกำไรอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/62 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.62 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นดีขึ้น สืบเนื่องจากสภาพอากาศที่ดีขึ้น และการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสของ 3 โครงการที่เปิดดำเนินงานระหว่างปี 2561 การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 37.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 12.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2561 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 181.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.7 มีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสภาพอากาศที่ดีขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

รวมถึงมีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 17.1 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2561 นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรสุทธิในไตรมาสนี้เช่นกัน

สำหรับอัตรากำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ร้อยละ 60.9 เทียบกับร้อยละ 47.7 ในไตรมาสที่ 1/2561 และร้อยละ 38.0 ในไตรมาสที่ 4/2561