SONIC เพิ่มรถบรรทุกหัว-หางลากรองรับบริการขนส่ง จ่อร่วมมือพันธมิตรปูทางสู่ผู้นำโลจิสติกส์

SONIC ลุยเพิ่มรถบรรทุกหัว-หางลากรองรับบริการขนส่ง จ่อร่วมมือพันธมิตรใหม่ปูทางสู่ผู้นำโลจิสติกส์แถวหน้าอาเซียน

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC เปิดเผยว่า บริษัทฯมีการปรับกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มจำนวนรถบรรทุกหัวลาก เข้ามาเป็น 80 กว่าหัวลาก และหางลากเพิ่มเป็น 170 หางลาก ในการรองรับบริการขนส่งสินค้าทางบกและการขนส่งข้ามแดน และยังมีแนวโน้มการร่วมมือกับพันธมิตรในอนาคต เชื่อว่าจะส่งผลบวกกับภาพรวมการเติบโตของธุรกิจในปีนี้ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น

ส่วนผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  บริษัทฯมีรายได้ จากการให้บริการ 273.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้  271.89 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 8.92 ล้านบาท ลดลง 32.06% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 13.13 ล้านบาท

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้กำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการขนส่งทางทะเลที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 11.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.78% ซึ่งเกิดจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทมีการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งทางบกลดลง 6.84 ล้านบาท เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน หรือคิดเป็น 8.41% และรายได้กลุ่มธุรกิจการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 2.93 ล้านบาท หรือลดลง 17.92 % โดยปัจจัยที่รายได้ทั้ง 2 ธุรกิจลดลงมาจากในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ลูกค้าที่ใช้บริการบางรายย้ายฐานการขนส่ง แต่บริษัทสามารถหารายได้มาชดเชยได้ในเดือนมีนาคม

คำค้น