มุ่ง!

วันนี้เป็นวันหยิมจื้อ ชะตาชีวิตของคนทั่วไปนับว่าแจ่มใสดีเป็นส่วนมาก แต่บางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ดินและการโยกย้ายตำแหน่งต่าง ๆ แก้ไขไม่ตก ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าและธุรกิจการเงินพอมีทางที่จะคึกคักขึ้นมาได้บ้าง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ดวงชะตาของบางคนในช่วงนี้อาจจะกำลังรุ่งเรืองเป็นระยะที่เข้าขั้นใหม่ ขยับขยายไปในทางที่ดี

โหงวเฮ้งหุ้น

มุ่งเข้มแข็ง แข่งได้ ให้ยั่งยืน

มุ่งพลิกฟื้น คืนสุข ทุกแห่งหน

มุ่งถาวร สอนงาน การพึ่งตน

มุ่งปวงชน พ้นทุกข์ สุขหัวใจ

วันนี้เป็นวันหยิมจื้อ ชะตาชีวิตของคนทั่วไปนับว่าแจ่มใสดีเป็นส่วนมาก แต่บางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ดินและการโยกย้ายตำแหน่งต่าง ๆ แก้ไขไม่ตก ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าและธุรกิจการเงินพอมีทางที่จะคึกคักขึ้นมาได้บ้าง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ดวงชะตาของบางคนในช่วงนี้อาจจะกำลังรุ่งเรืองเป็นระยะที่เข้าขั้นใหม่ ขยับขยายไปในทางที่ดี

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ DTAC หรือ TASCO

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ FORTH และ LANNA

คติวันนี้ “อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น”