PPPM ค่าใช้จ่าย-ต้นทุนพุ่ง ฉุดผลงานไตรมาส 1/62 ขาดทุนเพิ่มกว่าเท่าตัว

PPPM ค่าใช้จ่าย-ต้นทุนพุ่ง ฉุดผลงานไตรมาส 1/62 ขาดทุนเพิ่มกว่าเท่าตัว มาที่ 50.52 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 20.48 ล้านบาท

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

คำค้น