หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 25มิ.ย.62

SAPPE

ระดับราคาได้ Break 20.10 บาทขึ้นมาเป็นสัญญาณระยะสั้นๆที่จะมี Target แรกที่บริเวณ 22.30 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบเล็ก

แนวรับ       20.50          20.30

แนวต้าน      21.30          22.30

Stop Loss   20.10

 

TIPCO

ระดับราคาได้ Break 9.80 บาทขึ้นมาเป็นสัญญาณระยะสั้นๆที่จะมี Target แรกที่บริเวณ 12.00 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบเล็ก

แนวรับ       10.20          10.00

แนวต้าน      10.90          11.40

Stop Loss   9.90

 

WHA

ระยะสั้นๆได้มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากการพักฐานราคาเพื่อขึ้นต่อตามสัญญาณซื้อระยะกลางที่จะมี Target แรกที่บริเวณ 5.00 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ       4.70          4.66

แนวต้าน      5.00          5.20

Stop Loss   4.58

 

MALEE

ระดับราคาได้ Break 8.30 บาทขึ้นมาเป็นสัญญาณระยะสั้นๆที่จะมี Target แรกที่บริเวณ 10.00 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบเล็ก

แนวรับ       8.50          8.40

แนวต้าน      9.95          10.45

Stop Loss   8.10