สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ANAN-COM7 มูลค่าสูงสุดทะลุ 1.5 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ANAN-COM7 มูลค่าสูงสุดทะลุ 1.5 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ANAN 5 396,210,495 1,561,069 3.94
COM7 9 70,500,000 1,510,815 21.43
BJC 1 15,000,000 750,000 50
SGP 1 40,000,000 420,000 10.5
PTT 1 6,200,000 297,600 48
AOT 3 3,086,700 227,490 73.7
KBANK-F
4 903,300 170,067 188.27
BANPU 1 8,300,000 119,520 14.4
WHART 2 5,000,000 86,300 17.26
CBG 1 900,000 65,025 72.25
WHA 1 9,600,000 44,160 4.6
CENTEL
7 1,117,000 42,778 38.3
SKR 3 9,000,000 40,800 4.53
FTREIT 1 2,000,000 32,800 16.4
CPF
1 957,400 28,124 29.38
CPNREIT 2 657,600 20,879 31.75
BBL 1 100,000 19,700 197
TOP
3 238,600 16,015 67.12
KCE 1 809,000 14,967 18.5
CPTGF 1 1,000,000 13,900 13.9
GVREIT 1 600,000 10,440 17.4
LH
1 700,000 7,840 11.2
S5013P1909D 3 10,000,000 7,529 0.75
IRPC 1 344,000 1,706 4.96
S5013C1909D
1 1,500,000 891 0.59
IEC <NP, NC>
3 31,666,641 317 0.01
SCB13C1907A 1 14,649,600 293 0.02
GULF13P1910A 1 2,520,000 227 0.09