CK มอบทุนการศึกษา “ค่ายอาสาพัฒนายุววิศวกรบพิธ 47”

CK มอบทุนการศึกษาโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนายุววิศวกรบพิธ 47”

นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนายุววิศวกรบพิธ 47” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสร้างระบบประปา ณ ตำบลหนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) โดยมีคณะอาจารย์และนิสิตเป็นผู้แทนผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น