ILINK เผยกลุ่ม Consortium ชนะประมูลงานสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน “กฟภ.” มูลค่า 375 ลบ.

ILINK เผยกลุ่ม Consortium ชนะประมูลงานสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน “กฟภ.” มูลค่า 375 ลบ.

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ร่วมกับบริษัท ศรีชลธร จำกัด ในนาม “กลุ่ม Consortium ศรีชลธร และ อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์” เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามราคาที่เสนอ 375.10 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีระยะเวลาก่อสร้าง 540 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

สำหรับขอบเขตงาน เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน ระบบ 115 เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 จำนวน 4 วงจร และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วงลอดใต้แม่น้ำปิง บริเวณสะพานป่าตัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 และโครงการเพิ่มความเชื่อถือของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3

ทั้งนี้ การแบ่งสัดส่วนงานของ กลุ่ม Consortium ศรีชลธร และ อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์ ประกอบด้วย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัดส่วน 50% และบริษัท ศรีชลธร จำกัด สัดส่วน 50%

คำค้น