CHO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

CHO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

คุณเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ และ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายกรอบวงเงินในการออกหุ้นกู้จากเดิม 1,000 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน จากโอกาสในการรับงานเพิ่ม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

คำค้น