CSP งานเข้า! “โตโยต้า” ฟ้องคดีผิดสัญญาซื้อขายเหล็กเรียกค่าเสียหาย 153.13 ลบ.

CSP งานเข้า! โตโยต้า ฟ้องคดีผิดสัญญาซื้อขายเหล็กเรียกค่าเสียหาย 153.13 ลบ. พร้อมสู้คดีตามกฎหมาย

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CSP ระบุว่า บริษัทได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรณีที่บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (โตโยต้า) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีแพ่ง โดยกล่าวอ้างว่า บริษัทกระทำผิดสัญญาซื้อขายเหล็กกับโตโยต้าในเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าเหล็กที่นำเข้าตามสิทธิยกเว้นอากรปกป้องชั่วคราวหรืออากรปกป้องสำหรับกรณีนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเรียกร้องค่าเสียหาย โดยมีจำนวนทุนทรัพย์ตามคำฟ้องเป็นเงิน 153,130,294.39 บาท คิดเป็นมูลฟ้องมากกว่า 5% ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ดังนั้นบริษัทจึงได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเตรียมการต่อสู้คดี โดยวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี โดยขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดี

ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่ามิได้กระทำการตามข้อกล่าวอ้างในคำฟ้อง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไป

คำค้น