สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BANPU มูลค่าสูงสุด 100.43 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BANPU มูลค่าสูงสุด 100.43 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BANPU 1 8,300,000 100,430 12.1
KBANK-F 1 355,815 53,728 151
WHA
2 11,600,000 53,360 4.6
AEONTS 1 207,200 42,850 206.8
FUTUREPF 1 1,000,000 24,850 24.85
BBL-F 1 122,600 20,536 167.5
BBL
2 118,000 19,624 166.31
KTB 1 1,085,100 18,447 17
CPF 1 500,000 13,063 26.12
LH 2 1,348,600 13,014 9.65
KCE
1 800,000 12,880 16.1
BCP 1 474,500 12,574 26.5
SCB 1 100,000 11,450 114.5
PTTGC 1 190,100 9,885 52
TISCO 1 87,500 9,058 103.52
SPRC 1 1,012,200 8,907 8.8
SKR 1 2,000,000 8,240 4.12
TLGF 1 278,000 7,193 25.88
IRPC 3 1,880,700 6,872 3.65
S5013P1912C 1 6,000,000 6,780 1.13
BEM 1 320,000 3,560 11.12
TU 1 119,600 1,890 15.8
GPSC13C2001A 1 1,579,400 963 0.61
OSP 1 13,200 479 36.25
BJC 1 9,200 474 51.5
ILINK 1 69,700 329 4.72
NOBLE
1 4,000 84 21
ESSO 1 10,000 78 7.75