สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 31 ต.ค.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 31 ต.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
GLOBAL 992,600 14,785,990 20.24%
SF 120,000 657,000 18.80%
BTS 3,700,000 49,510,000 16.71%
FN 60,000 78,000 15.05%
PTTGC-R 1,995,900 102,059,075 14.68%
EA-R 6,368,900 268,086,950 12.29%
ADVANC 1,427,600 329,677,800 11.98%
TMB 20,269,700 28,957,695 11.93%
BGRIM 2,224,000 105,677,675 11.07%
PTTEP 1,585,400 191,743,250 10.77%
TRUE 4,526,400 22,908,990 10.11%
KTB 2,378,300 39,680,190 9.54%
ANAN 1,316,200 3,851,980 9.15%
LH-R 3,128,400 30,437,125 9.03%
LH 3,100,700 30,185,920 8.95%
BBL 741,300 131,048,600 8.33%
GPSC 3,788,600 311,549,450 8.33%
BA 90,000 692,200 7.51%
MONO 40,000 57,600 7.51%
PTG-R 745,500 13,659,000 7.42%
SCC 311,800 115,185,200 7.24%
KBANK-R 1,684,100 235,092,600 7.19%
TOP-R 483,300 32,874,400 7.06%
IVL 877,200 24,608,650 6.92%
HMPRO 942,600 16,241,750 6.66%
SYNTEC 45,000 75,975 6.59%
TCAP-R 285,700 15,227,475 6.45%
BCP 288,400 7,005,750 6.35%
BR 30,700 75,536 6.18%
THAI 169,300 1,271,655 6.10%
BANPU 1,746,100 20,175,450 5.93%
PTT 3,624,900 164,188,475 5.92%
LPN 272,500 1,266,708 5.90%
PTTGC 788,400 40,277,050 5.80%
DTAC-R 615,500 38,314,950 5.71%
SGP 72,800 632,170 5.67%
KBANK 1,276,000 177,783,100 5.44%
TISCO-R 111,400 10,880,325 5.25%
GPSC-R 2,364,200 192,392,925 5.20%
PSH 104,400 1,600,980 5.12%
GULF-R 638,800 104,140,500 5.10%
EA 2,441,000 103,378,750 4.71%
TCAP 207,600 11,040,350 4.68%
ADVANC-R 552,700 128,842,900 4.64%
BEM-R 1,238,300 13,430,630 4.43%
KCE 146,300 2,129,020 4.37%
SCB-R 736,600 83,218,950 4.20%
BCH-R 209,100 3,491,970 4.12%
GULF 512,800 83,687,350 4.10%
RATCH-R 478,600 35,348,475 4.08%
INTUCH-R 842,600 56,262,250 4.03%
PTG 403,700 7,337,560 4.02%
AWC 5,965,800 36,093,090 3.90%
SCC-R 167,200 61,799,600 3.88%
BJC-R 223,000 10,767,775 3.81%
TISCO 80,000 7,775,950 3.77%
TPIPP 984,900 4,479,142 3.73%
SPCG 100,000 2,090,000 3.60%
KKP 75,700 4,977,725 3.59%
WHA 2,654,200 12,435,196 3.56%
GLOBAL-R 174,300 2,628,110 3.55%
AOT 761,600 59,934,025 3.51%
TASCO 155,000 3,327,620 3.39%
CBG-R 158,700 13,314,625 3.38%
SAWAD-R 316,900 20,764,250 3.21%
BH 39,600 4,799,300 3.11%
BH-R 39,700 4,811,900 3.11%
PSL 129,200 1,090,205 3.06%
TOP 206,200 14,048,275 3.01%
SCB 521,500 59,060,750 2.97%
MTC 314,900 19,511,575 2.95%
BCPG 51,600 929,170 2.93%
CPN 174,900 11,225,250 2.91%
QH 823,300 2,126,066 2.90%
CKP 800,000 4,883,930 2.81%
AMATA-R 227,000 5,632,900 2.77%
CENTEL 127,700 3,549,625 2.65%
RATCH 288,400 21,253,100 2.46%
AOT-R 532,200 42,084,775 2.45%
TU 1,400,500 20,067,250 2.25%
CPF 721,800 18,033,650 2.22%
INTUCH 431,600 28,681,000 2.07%
EGCO-R 47,200 16,381,400 1.85%
CPALL-R 429,100 33,730,900 1.81%
OSP 226,500 9,632,450 1.81%
IRPC-R 2,032,100 6,997,634 1.78%
EGCO 45,000 15,591,000 1.76%
BCP-R 78,100 1,907,290 1.72%
BDMS 412,600 9,899,600 1.68%
HANA-R 50,800 1,274,300 1.67%
BJC 96,900 4,690,100 1.66%
ESSO 201,000 1,437,200 1.59%
DELTA 19,000 834,250 1.56%
CHG-R 568,600 1,466,988 1.53%
MBK-R 12,000 274,800 1.52%
CBG 69,200 5,816,300 1.48%
HMPRO-R 208,300 3,579,390 1.47%
MINT 121,800 4,435,900 1.45%
CPF-R 463,300 11,582,500 1.43%
UNIQ 26,700 232,290 1.43%
CPALL 332,300 26,138,625 1.40%
CHG 511,800 1,317,032 1.38%
BPP 36,500 645,770 1.34%
HANA 40,900 1,017,315 1.34%
KKP-R 28,000 1,847,775 1.33%
GFPT-R 53,000 730,960 1.30%
SUPER 339,200 203,520 1.29%
TU-R 802,500 11,717,050 1.29%
CKP-R 353,300 2,172,795 1.24%
PTTEP-R 168,600 20,243,100 1.15%
STEC 249,200 4,241,760 1.07%
DTAC 111,600 6,998,825 1.04%
VGI 96,400 928,840 1.03%
MTC-R 106,400 6,565,425 1.00%
CPN-R 59,600 3,815,100 0.99%
BLA 7,800 141,960 0.92%
SPRC 106,800 935,860 0.92%
IRPC 1,017,000 3,417,018 0.89%
SPALI-R 53,200 857,110 0.85%
ROBINS-R 11,200 732,900 0.83%
BEM 191,900 2,091,710 0.69%
CK-R 33,600 685,440 0.57%
EGATIF 9,800 131,320 0.57%
SAWAD 55,900 3,574,825 0.57%
CK 31,200 638,160 0.53%
JAS 94,800 598,820 0.53%
IVL-R 55,700 1,572,100 0.44%
ORI 11,600 81,200 0.42%
AAV 70,200 180,684 0.35%
WHAUP 25,000 161,250 0.34%
TMB-R 512,600 727,892 0.30%
COM7 9,000 255,375 0.25%
KTC 21,600 895,525 0.24%
BDMS-R 50,400 1,209,600 0.21%
TKN 10,000 105,000 0.17%
SKY 1,000 14,650 0.16%
TRUE-R 66,900 335,275 0.15%
BEC 2,000 13,200 0.04%
SPALI 2,500 40,250 0.04%
JMT 1,000 20,100 0.03%

 

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th