สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุูด 103.40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุูด 103.40 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 1 2,440,200 103,403 42.38
IMPACT
1 1,735,400 43,038 24.8
NUSA 3 131,000,000 41,920 0.32
CPTGF 1 2,000,000 25,300 12.65
TPRIME 1 1,000,000 16,000 16
SPRIME 1 1,000,000 13,000 13
JASIF 2 1,000,000 9,900 9.9
QH 1 2,583,600 6,872 2.66
KTC 1 70,000 3,014 43.05
ADVANC-F 1 9,600 2,083 217