สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 315.04 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 315.04 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 5 2,348,300 315,035 134.15
ROBINS-F 1 2,775,000 182,456 65.75
FTREIT 1 3,972,600 59,192 14.9
TPRIME 1 3,000,000 48,300 16.1
PTTEP
1 350,000 45,953 131.3
TRUE 4 10,176,700 44,130.42 4.34
SCB 2 262,100 30,026 114.56
BGRIM 1 480,000 29,830 62.14
SPRC
2 2,497,600 23,852 9.55
BDMS 1 747,000 19,049 25.5
M
1 250,000 17,563 70.25
CBG 1 200,000 16,700 83.5
BBL-F
1 100,000 15,325 153.25
BBL 3 91,800 13,986 152.36
STPI 1 2,000,000 13,400 6.7
IRPC 2 3,407,000 11,516 3.38
AWC 1 1,680,000 10,030 5.97
KDH 2 114,000 9,690 85
PTTGC
2 149,000 8,307 55.75
S5013P2003C 1 10,000,000 7,730 0.77
EA 1 188,000 7,614 40.5
BGRI13C2004A 3 11,000,000 6,545 0.6
PTT13C2004A 2 20,000,000 4,800 0.24
BEM 1 316,100 3,604 11.4
GLOBAL 1 212,100 3,574 16.85
BCH 1 195,300 3,492 17.88
CPF 1 106,400 3,485 32.75
GULF13C2004A 1 3,500,000 3,395 0.97
IVL 1 100,000 3,150 31.5
WHA 1 753,800 3,000.12 3.98
CPN 1 47,600 2,927 61.5
SPALI 1 156,100 2,810 18
KBANK 1 18,900 2,485 131.5
CPF-F 1 73,600 2,171 29.49
TOP 1 14,700 907.72 61.75
CENTEL 1 22,500 540 24
ESSO
1 20,000 156 7.8
SST
1 4,700 17 3.7
NWR 1 10,000 5 0.48
TISCO-F 1 45 5 101.5
DCC-F
2 2,000 4 1.9
DIF-F 1 29 0 16.5
JASIF-F 1 43 0 9.4
BTSGIF-F 1 9 0 10