สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPN มูลค่าสูงสุด 851.79 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPN มูลค่าสูงสุด 851.79 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPN 5 13,205,000 851,791 64.51
KBANK-F 6 1,275,170 170,882 134.01
BBL 1 475,500 72,705 152.9
KTC 1 750,000 26,063 34.75
BBL-F
2 150,055 22,996 153.25
CBG 1 200,000 16,950 84.75
CPTGF 1 1,000,000 13,000 13
IVL
1 372,000 11,625 31.25
PTTGC 2 181,000 10,247 56.61
DTAC 1 190,000 9,962 52.43
PTTE13C2006A 3 21,125,700 9,863 0.47
BTS 1 676,800 9,152 13.52
INTUCH 2 152,500 8,921 58.5
EA 1 188,000 8,325 44.28
U 1 3,000,000 6,000 2
TASCO 1 250,000 4,625 18.5
CENTEL 2 172,000 4,231 24.6
HANA 1 100,000 3,600 36
LH
1 321,300 3,309 10.3
GULF13C2004A 1 2,800,000 3,164 1.13
TOP 1 41,200 2,544 61.75
BGRI13C2006A 1 2,000,000 1,220 0.61
AQ <C> 2 3,000,000 45 0.02
SAT-F 1 34 1 14.6