สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 24 ม.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 24 ม.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AH 154,000 2,337,320 52.33%
ICHI 100,000 530,000 18.42%
AAV 631,200 1,202,880 18.21%
THANI 1,000,000 5,500,000 15.09%
BEAUTY 30,022,300 74,459,400 14.72%
THAI 200,100 1,241,155 14.18%
SAPPE 10,000 197,000 13.37%
KBANK 1,240,800 175,491,100 11.99%
BEM-R 2,244,200 25,135,040 11.43%
KTB 2,371,600 39,213,820 11.33%
MTC 938,800 62,395,650 11.29%
RATCH 237,100 17,538,500 10.67%
KTB-R 2,015,800 33,342,680 9.63%
ADVANC 418,600 92,267,900 8.73%
BANPU 1,145,900 12,597,190 8.16%
RATCH-R 178,800 13,224,125 8.05%
BH 25,000 3,628,150 7.79%
PTT 3,562,100 161,427,550 7.42%
BTS-R 999,400 13,591,840 6.84%
BJC 237,700 9,764,800 6.66%
PTTEP 345,500 44,396,750 6.62%
EA-R 1,213,400 53,250,325 6.56%
GULF 415,100 82,565,600 6.56%
UNIQ 12,600 93,870 6.56%
SVI 50,000 167,000 6.16%
BGRIM 765,000 49,537,025 6.14%
STA 813,500 9,874,800 6.05%
BCP 119,800 3,077,100 5.90%
EGCO 24,800 8,213,900 5.55%
TTA 10,000 39,400 5.34%
KCE 1,076,500 24,803,340 5.30%
GPSC 2,157,500 205,917,075 5.29%
AOT 887,200 63,183,600 4.93%
GULF-R 303,900 60,343,200 4.80%
TCAP 99,500 5,180,575 4.73%
IVL 953,100 27,351,350 4.64%
TASCO 163,500 3,515,010 4.62%
LH 546,800 5,338,135 4.61%
TTW 119,900 1,650,430 4.32%
GUNKUL 1,500,000 4,020,000 4.28%
BDMS 1,588,200 40,903,075 4.23%
STEC 440,900 6,559,410 4.21%
CBG 206,100 18,838,975 4.13%
MINT 540,200 17,936,625 4.12%
SCB-R 867,600 86,420,450 4.10%
TMB 5,000,000 7,600,000 4.10%
JASIF 170,000 1,666,000 4.09%
SCC-R 33,400 12,098,400 3.98%
CHG-R 995,000 2,686,500 3.91%
TISCO 76,300 7,868,550 3.90%
SGP-R 62,700 538,455 3.86%
EA 712,500 31,249,575 3.85%
BLA 25,500 503,900 3.77%
BBL 218,600 32,448,700 3.65%
CPN 59,400 3,751,350 3.64%
CPALL 708,800 52,412,200 3.54%
HMPRO-R 961,500 14,784,180 3.49%
HMPRO 959,000 14,824,300 3.48%
TOP 626,700 33,912,100 3.40%
DTAC-R 85,900 4,069,850 3.38%
TU-R 717,500 10,702,330 3.38%
SAWAD-R 99,100 7,470,725 3.36%
TPIPL 100,000 159,000 3.26%
CHG 819,900 2,213,730 3.22%
IRPC-R 3,215,300 9,764,598 3.21%
BPP 106,200 1,752,860 3.09%
BEM 600,000 6,720,000 3.06%
PTTEP-R 158,200 20,328,700 3.03%
PTTGC 275,700 13,948,675 3.02%
KKP-R 20,200 1,383,700 3.00%
PTG 209,700 2,972,510 2.98%
CPALL-R 588,800 43,548,000 2.94%
GLOBAL 302,700 4,465,660 2.76%
BCPG 33,700 572,030 2.75%
KKP 18,400 1,261,600 2.73%
MTC-R 224,800 14,855,875 2.70%
PSH 30,500 440,470 2.67%
CKP-R 115,600 496,812 2.61%
PSL 202,200 1,382,390 2.44%
INTUCH 256,600 15,534,475 2.39%
ADVANC-R 112,100 24,886,200 2.34%
TU 496,200 7,387,130 2.34%
CENTEL 79,000 1,752,450 2.31%
QH 865,100 2,174,706 2.26%
IRPC 2,248,500 6,795,366 2.24%
VGI 193,900 1,845,715 2.22%
COL 2,700 47,520 2.14%
ERW 200,000 933,400 2.14%
TTCL 1,700 8,466 2.13%
TPIPP 118,400 524,342 2.11%
GPSC-R 855,200 82,169,625 2.10%
LPN 30,000 143,400 2.09%
MCOT 9,000 97,500 2.07%
SCB 434,400 43,332,425 2.05%
HANA 56,200 2,032,950 2.02%
SGP 31,300 269,905 1.93%
INTUCH-R 203,900 12,284,975 1.90%
SCC 14,000 5,088,200 1.67%
EPG-R 37,000 223,850 1.63%
RS 10,000 130,000 1.55%
STEC-R 156,200 2,311,760 1.49%
THCOM 9,000 34,740 1.45%
OSP 153,800 7,104,450 1.36%
ESSO 474,000 3,173,300 1.33%
CPN-R 20,900 1,316,975 1.28%
ANAN 35,000 78,200 1.27%
DIF 47,000 794,300 1.25%
SHR 200,000 482,000 1.20%
CK-R 72,800 1,375,920 1.19%
CK 70,100 1,329,810 1.14%
DTAC 28,900 1,365,850 1.14%
SPA 10,000 140,000 1.10%
SPRC 288,300 2,350,565 1.10%
ORI 40,000 276,000 1.07%
PRM 40,000 238,000 1.02%
AMATA-R 149,500 2,569,800 0.99%
MAJOR-R 12,900 301,560 0.99%
EGATIF 5,600 71,120 0.97%
SAWAD 27,600 2,088,325 0.94%
BJC-R 32,400 1,344,600 0.91%
SUPER 192,300 99,996 0.86%
CBG-R 37,600 3,442,850 0.75%
PTG-R 53,100 745,580 0.75%
TRUE 260,500 1,044,704 0.74%
TRUE-R 253,100 1,016,462 0.72%
LH-R 80,400 784,270 0.68%
COM7-R 85,300 2,346,150 0.63%
HANA-R 17,600 634,200 0.63%
BGRIM-R 74,400 4,821,725 0.60%
JAS 33,800 170,690 0.57%
WHA 1,408,100 4,531,500 0.57%
BEC 30,000 164,000 0.52%
MEGA-R 4,800 135,850 0.52%
BH-R 1,500 217,500 0.47%
KTC 7,000 246,750 0.47%
TOP-R 79,500 4,345,350 0.43%
MEGA 3,600 102,600 0.39%
JMT 10,000 225,000 0.38%
MAJOR 5,000 115,500 0.38%
BIG 180,000 133,600 0.33%
BCH-R 14,100 225,900 0.31%
AEONTS 900 154,350 0.29%
BCH 13,500 216,000 0.29%
CPF 20,100 613,050 0.28%
WHA-R 699,500 2,256,682 0.28%
PTT-R 124,300 5,593,500 0.26%
EPG 5,000 30,500 0.22%
QH-R 60,300 151,956 0.16%
PTTGC-R 13,600 686,800 0.15%
AWC 60,000 360,000 0.14%
COM7 16,800 463,875 0.12%
IVL-R 25,600 716,800 0.12%
GLOBAL-R 8,100 120,690 0.07%
ACE 180,000 663,600 0.03%
OSP-R 1,400 64,400 0.01%
BTS 200 2,720 0.00%

หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น