สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 29 ม.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 29 ม.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ADVANC 2,034,400 434,105,000 25.10%
E1VFVN3001 24,144 475,637 20.36%
CPALL 2,932,500 210,183,400 14.94%
DDD 5,000 113,500 14.66%
TKN 3,146,500 29,568,290 14.48%
BEAUTY 22,851,100 51,583,600 13.89%
HANA 764,400 26,039,275 12.35%
KBANK 2,047,000 274,198,550 12.32%
HMPRO 1,437,100 21,785,120 11.32%
BJC 858,000 34,445,550 11.09%
SAWAD-R 383,600 28,083,325 11.07%
MTC-R 277,900 18,095,450 10.85%
BBL-R 1,168,500 165,427,150 10.78%
CK 2,837,000 52,916,480 10.45%
KTB 3,658,100 59,034,210 10.32%
CHINA 5,000 27,350 9.94%
INTUCH 1,538,100 89,250,325 9.81%
AAV 3,056,500 5,379,312 9.79%
TPIPL 270,000 411,782 9.23%
BCPG 332,900 5,353,360 9.15%
TTCL 74,000 354,080 9.06%
SCC 480,900 169,266,000 8.94%
PTTEP 862,500 108,966,400 8.58%
BDMS 2,273,500 57,050,625 8.45%
TCAP 238,400 12,015,400 7.82%
PTTGC-R 1,443,200 71,212,200 7.69%
BPP 157,200 2,399,170 7.68%
IRPC 6,686,600 19,422,190 7.68%
BCP 333,300 8,370,630 7.06%
ERW 1,636,200 7,126,144 7.05%
SCB-R 1,188,600 117,530,150 7.01%
LH-R 1,961,000 19,021,700 6.94%
BANPU-R 1,656,000 16,725,600 6.91%
TU-R 646,300 9,001,660 6.81%
GPSC 1,826,000 161,029,875 6.69%
TMB-R 7,583,600 10,912,818 6.69%
STA 575,700 6,940,310 6.58%
PTT 3,765,300 164,341,550 6.40%
TMB 7,077,600 10,162,356 6.25%
IVL 1,429,100 40,746,375 6.20%
KBANK-R 998,600 134,203,500 6.01%
BGRIM 1,199,400 74,512,650 5.69%
TOP 1,250,800 65,896,950 5.68%
CPF 2,471,100 72,239,500 5.62%
KCE 3,844,000 73,439,080 5.40%
HMPRO-R 669,600 10,150,790 5.28%
SUSCO 100,000 270,160 5.23%
TASCO 165,000 3,402,900 5.15%
GULF 556,100 107,224,450 5.10%
AMATA 551,400 9,253,520 5.09%
SUPER 1,892,000 964,920 5.07%
LH 1,407,700 13,591,285 4.98%
STEC 1,148,500 16,834,460 4.97%
BJC-R 383,400 15,398,425 4.96%
RATCH-R 232,200 16,509,650 4.94%
GULF-R 527,300 101,800,700 4.83%
ORI 180,000 1,208,000 4.76%
BCP-R 222,400 5,563,445 4.71%
TISCO 160,400 16,132,550 4.68%
VGI 3,739,300 32,813,785 4.59%
TU 430,900 6,030,150 4.54%
OSP-R 254,900 11,536,450 4.51%
CPN 528,000 31,522,325 4.47%
EGCO-R 41,400 13,233,100 4.33%
DTAC 457,200 20,571,675 4.32%
PTTGC 777,300 38,385,925 4.14%
IVL-R 950,300 26,998,275 4.12%
TRUE-R 1,988,300 7,748,204 4.09%
BBL 437,800 61,981,050 4.04%
PTG 650,000 9,030,000 3.91%
AOT 2,565,800 177,655,125 3.86%
EGCO 36,900 11,757,000 3.86%
TOA 46,000 1,702,325 3.85%
BEM-R 2,167,300 23,499,980 3.64%
DELTA 31,400 1,611,400 3.63%
EA 347,500 14,687,900 3.62%
IRPC-R 3,136,400 9,111,676 3.60%
MINT 504,500 15,939,100 3.60%
BEM 2,129,100 23,113,610 3.57%
MTC 85,900 5,562,325 3.35%
PTTEP-R 333,400 42,097,550 3.32%
BLA 18,800 356,810 3.26%
BTS-R 5,218,700 66,728,130 3.11%
AOT-R 2,060,700 143,306,150 3.10%
DTAC-R 325,300 14,632,450 3.07%
BGRIM-R 643,500 40,332,325 3.05%
INTUCH-R 470,900 27,194,475 3.00%
CENTEL 96,100 2,075,090 2.99%
AMATA-R 315,300 5,267,750 2.91%
KTB-R 980,400 15,882,480 2.77%
SPALI 112,000 1,794,640 2.72%
BH-R 41,400 5,674,350 2.62%
QH 441,600 1,104,000 2.61%
BH 40,400 5,521,500 2.55%
BDMS-R 682,700 17,069,850 2.54%
PSL 132,300 864,535 2.47%
TOP-R 513,300 27,404,450 2.33%
CPN-R 272,000 16,239,350 2.30%
GPSC-R 612,700 53,906,525 2.25%
COM7 134,300 3,571,600 2.20%
BIG 303,000 196,950 2.10%
TPIPP 71,400 307,100 2.09%
BTS 3,465,500 44,537,390 2.07%
ADVANC-R 165,300 35,226,400 2.04%
GLOBAL 92,300 1,325,300 2.01%
TRUE 977,900 3,797,814 2.01%
THAI 34,600 206,500 2.00%
CBG 77,500 6,844,000 1.98%
MAJOR-R 56,000 1,199,650 1.96%
SGP-R 47,700 392,240 1.94%
JAS 304,100 1,520,500 1.92%
UNIQ 24,100 175,590 1.92%
WHA-R 2,682,300 8,680,910 1.91%
GFPT 20,000 240,000 1.84%
SGP 43,200 356,400 1.76%
CK-R 474,300 8,910,090 1.75%
EA-R 163,100 6,948,275 1.70%
RS 68,200 813,400 1.70%
BEC 80,000 428,500 1.68%
AU 54,300 571,580 1.64%
CHG 393,000 1,074,860 1.63%
AP-R 84,700 601,370 1.60%
EPG-R 69,800 401,350 1.56%
PTT-R 897,400 39,261,250 1.52%
CPF-R 661,800 19,235,650 1.51%
EGATIF 25,400 324,570 1.50%
STEC-R 335,400 4,927,540 1.45%
KKP-R 54,900 3,678,950 1.40%
BANPU 325,900 3,292,910 1.36%
WHA 1,856,300 5,960,070 1.32%
MAJOR 36,300 776,850 1.27%
KKP 49,300 3,325,175 1.26%
KTC 90,000 3,095,425 1.21%
SAWAD 41,600 3,037,225 1.20%
RATCH 55,400 3,932,000 1.18%
STPI 72,800 435,910 1.14%
AWC 709,700 3,938,915 1.13%
ESSO 580,700 3,879,575 1.13%
TTW 26,900 373,910 1.02%
TCAP-R 30,400 1,527,600 1.00%
PM 10,000 63,000 0.99%
EPG 40,000 236,000 0.89%
HANA-R 51,600 1,770,600 0.83%
JASIF 85,400 832,650 0.83%
CBG-R 27,000 2,416,550 0.69%
DOHOME 100,000 848,750 0.68%
BCH 37,400 587,090 0.66%
SCC-R 34,800 12,319,800 0.65%
DIF 46,600 796,860 0.63%
SCB 107,100 10,553,550 0.63%
SCN 10,000 17,300 0.60%
GFPT-R 6,100 73,200 0.56%
CHG-R 127,200 346,390 0.53%
SPRC 193,700 1,595,485 0.52%
PLANB-R 217,100 1,396,705 0.51%
OSP 27,200 1,230,800 0.48%
SYNTEC 30,000 59,700 0.47%
JMT 9,000 192,600 0.46%
PRM 10,000 58,500 0.39%
CPALL-R 71,700 5,120,050 0.37%
BCH-R 19,900 312,430 0.35%
PLANB 137,600 899,585 0.32%
TTW-R 8,400 115,920 0.32%
PTG-R 48,100 666,000 0.29%
COM7-R 15,200 409,200 0.25%
PSH 4,900 68,430 0.25%
AP 11,600 82,360 0.22%
CKP-R 49,800 198,204 0.20%
THANI 5,000 27,595 0.13%
ESSO-R 39,500 263,650 0.08%
ACE 10,000 30,300 0.02%
GUNKUL 1,100 2,882 0.01%
GLOBAL-R 100 1,440 0.00%

 

หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น