กระทรวงอุตสาหกรรมฯจีนหนุนภาค AI พัฒนาระบบควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

กระทรวงอุตสาหกรรมฯจีนหนุนภาค AI พัฒนาระบบควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุว่า จีนควรยกระดับการวิจัยและพัฒนา พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาแนวทางการรักษา สร้างความตระหนักรู้ และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

โดยเทคโนโลยี AI ควรนำมาปรับใช้กับอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาของแพทย์ รวมถึงการใช้งานในด้านการโทรคมนาคม การศึกษาทางออนไลน์ และการผลิตอัจฉริยะ เพื่อลดความยุ่งยากของประชาชน

นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯยังได้สนับสนุนให้ภาค AI ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมและยกระดับเทคโนโลยีคอมพิวติ้งเพื่อช่วยพัฒนายาและวัคซีน

ทั้งนี้ ปัจจุบันจีนได้ใช้เทคโนโลยี AI ในการควบคุมโรคระบาด โดยโรงพยาบาลหลายแห่งเลือกใช้อุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อวินิจฉัยโรค ขณะที่สถานีรถไฟก็ใช้ AI ในการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสาร