สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTTEP มูลค่าสูงสุด 623.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTTEP มูลค่าสูงสุด 623.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTEP <XD> 2 5,000,000 623,500 124.7
KTC 2 4,750,000 190,900 40.19
KBANK-F 7 788,888 113,579 143.97
HUMAN-F 1 4,307,400 32,629 7.58
FORTH 1 5,000,000 32,000 6.4
KBANK 2 163,000 23,187 142.25
HUMAN 1 1,837,600 13,828 7.52
SPALI
1 490,100 8,234 16.8
TOP-F
1 140,200 7,711 55
TOP 1 51,800 2,810 54.25
HMPRO 1 125,800 1,812 14.4
PTTE13C2006A 1 3,000,000 1,140 0.38
RAM 1 7,000 1,036 148
RSP-F 1 150,000 467 3.11
JASIF-F 1 46,500 460 9.9
BTSGIF-F
1 27,000 267 9.9
TISCO-F 1 50 5 101.5
BBL-F 1 32 5 148.5