GPSC กำไรปี 62 ดี! ปี 63 โตก้าวกระโดด

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 62 ของ GPSC ประกาศออกมาแล้วถือว่าสดใส มีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 66,562.50 ล้านบาท

คุณค่าบริษัท

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ประกาศออกมาแล้วถือว่าสดใส !!

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทสามารถมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 66,562.50 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 24,880.14 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4,060.80 ล้านบาท หรือ 2.25 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 3,359.19 ล้านบาท หรือ 2.24 บาทต่อหุ้น

การปรับตัวขึ้นของกำไรเนื่องมาจากมีการรับรู้ผลประกอบการจากโครงการที่เข้าลงทุนและโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 จากศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองแห่งที่ 4 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลิก 1 (NL1PC) และโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (XPCL)

ถึงแม้ว่าในปี 2562 จะมีค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ที่ไม่รวมค่าตัดจำหน่ายจากส่วนต่างมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ GLOW (Adjusted Net Income) มีจำนวน 5,177 ล้านบาท ที่สะท้อนผลกำไรจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกันทาง นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ GPSC เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานในปี 2563 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 จากการรับรู้ผลประกอบการจาก GLOW ที่เข้ามาแบบเต็มปี !!

รวมไปถึงรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร ส่วนขยาย (NNEG Expansion) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 18 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ กำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3/2563 และไตรมาส 2/2564 ตามลำดับ

ส่วนสถานการณ์น้ำแล้งนั้น บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และได้เตรียมมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทจะสามารถดำเนินงานและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงแสวงหาโอกาสในการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ทางด้านนักวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) มองว่าราคาหุ้นที่อ่อนลงในช่วงที่ผ่านมาได้สะท้อนผลประกอบการไตรมาส 4/2562 และความกังวลเรื่องภัยแล้งที่จะกระทบการผลิตไปแล้ว

โดยคาดว่ากำไรสุทธิปี 2563 จะเติบโตได้ก้าวกระโดดจากการทำงบการเงินรวมกับ GLOW

ดังนั้นคงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาพื้นฐาน 103 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 340,565,223 หุ้น 22.73%
  2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 338,266,861 หุ้น 22.58%
  3. บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด 311,425,457 หุ้น 20.79%
  4. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 133,468,059 หุ้น 8.91%
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,693,903 หุ้น 2.18%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
  3. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ
  4. นายวุฒิกร สติฐิต กรรมการ
  5. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการ