สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ IVL มูลค่าสูงสุด 59.37 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ IVL มูลค่าสูงสุด 59.37 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
IVL 2 1,993,700 59,370 29.78
GPSC 1 500,000 37,313 74.62
KCE
1 1,000,000 24,550 24.55
TOA 2 700,000 24,212 34.59
KTC 1 500,000 20,813 41.62
CPF 1 500,000 14,750 29.5
BAM 2 400,000 13,588 33.97
BDMS
1 500,000 12,750 25.5
CPN 2 140,600 9,417 66.98
ANAN 1 4,000,000 8,640 2.16
ERW 1 1,278,000 5,896 4.61
KBANK-F 3 40,000 5,750 143.75
BJC 1 72,200 3,100 42.93
SPALI
1 172,200 2,945 17.1
SPRC 1 321,300 2,892 9
TU 1 173,600 2,604 15
BGRI13C2004A 2 10,000,000 2,365 0.24
TQM 1 16,700 1,453 87
SHR-F 1 500,000 1,202 2.4
JMT 1 50,300 1,167 23.2
DTAC 1 15,900 668 42
CPALL 1 1,000 70 69.75