KAIT ต้นทุนบริการ-ขายลดฮวบ ดันกำไรปี 62 โตทะลัก 16 เท่าตัว-แจกปันผล 0.10 บ./หุ้น

KAIT ต้นทุนบริการ-ขายลดฮวบ ดันกำไรปี 62 โตทะลัก 16 เท่าตัว-แจกปันผล 0.10 บ./หุ้น

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KAIT รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานปรับตัวขึ้นเนื่องจากต้นทุนการให้บริการปี 2562 อยู่ที่ 514.95 ล้านบาท จากปีก่อน 612.39 ล้านบาท และต้นทุนขายปี 2562 อยู่ที่ 140.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนอยู่ 170.23 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อจ่ายปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

คำค้น