สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 25 มี.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 25 มี.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ANAN 300,000 353,000 8.03%
VGI 3,783,400 19,363,650 6.64%
CENTEL 240,000 3,298,000 5.16%
AOT 2,498,400 125,752,950 4.89%
S 257,100 303,378 4.45%
GLOBAL 1,558,300 13,684,710 4.27%
ADVANC 729,400 146,865,650 3.96%
PTT 8,532,100 258,324,225 3.79%
AWC 1,770,900 5,416,672 3.70%
CPN 469,500 17,897,500 3.54%
SCC 223,700 69,684,900 3.48%
TTA 150,000 284,250 3.46%
THAI 96,400 280,274 3.25%
BGRIM 704,000 27,218,150 3.11%
PTTGC-R 1,800,000 49,300,000 3.03%
BBL 287,100 26,431,125 3.01%
KBANK 440,100 35,676,700 2.81%
AP 718,400 2,492,696 2.76%
TRUE-R 5,959,000 18,019,580 2.74%
PTTGC 1,573,000 43,407,000 2.64%
MTC 506,700 16,132,050 2.56%
BEAUTY 3,000,000 3,487,000 2.52%
TASCO 210,000 3,600,000 2.38%
GULF 416,200 60,899,150 2.36%
PTTEP-R 1,251,200 79,668,300 2.29%
BGRIM-R 500,000 19,950,000 2.21%
RS 52,500 460,250 2.16%
PTTEP 1,174,000 75,691,000 2.15%
AOT-R 1,051,300 53,002,175 2.06%
TISCO 325,000 20,681,750 2.06%
STEC 200,000 2,190,000 1.92%
JAS 1,500,000 6,410,000 1.80%
BJC 207,000 8,181,750 1.79%
GULF-R 300,400 44,848,800 1.70%
CPALL 810,000 48,453,850 1.54%
BTS 886,900 7,527,945 1.52%
TMB 5,000,000 3,680,000 1.50%
KTB 788,200 8,305,750 1.48%
COM7 600,200 8,333,670 1.43%
INTUCH 350,000 16,942,500 1.37%
BEM 1,107,400 7,942,170 1.34%
PTG 362,000 3,480,700 1.30%
EGCO 40,000 8,600,000 1.28%
GPSC-R 425,000 24,050,000 1.25%
KTC 404,000 9,662,400 1.23%
GPSC 413,400 22,641,050 1.22%
LH 434,900 2,719,700 1.05%
SAWAD 170,500 6,322,350 0.99%
ESSO 500,000 1,890,000 0.97%
CPF 700,000 16,355,000 0.96%
EGCO-R 26,900 5,785,200 0.86%
CBG 68,100 4,118,625 0.78%
IVL 520,000 9,338,000 0.74%
TOP-R 260,000 7,735,000 0.71%
BCP-R 23,500 336,860 0.70%
CRC 329,400 7,586,570 0.70%
KBANK-R 96,700 7,981,925 0.62%
CPN-R 80,100 3,088,450 0.60%
MAJOR 37,000 442,600 0.60%
EA-R 40,000 1,377,500 0.50%
HMPRO 328,000 3,330,250 0.48%
RATCH 41,000 2,308,000 0.47%
AEONTS 4,700 429,575 0.45%
SCB-R 70,000 4,242,750 0.41%
ADVANC-R 70,800 14,335,500 0.38%
JMT 72,600 812,510 0.36%
TU-R 102,700 1,552,140 0.32%
PSL 25,000 61,500 0.30%
TOP 105,000 3,097,500 0.29%
BANPU 100,000 510,000 0.27%
BDMS 107,000 1,999,400 0.24%
DTAC-R 20,900 778,175 0.23%
TRUE 450,900 1,349,596 0.21%
MINT 124,000 1,751,600 0.18%
AU 10,000 61,000 0.17%
SCB 27,100 1,645,825 0.16%
TCAP-R 16,400 471,500 0.16%
DTAC 13,000 488,250 0.15%
HANA 4,100 81,020 0.12%
BH-R 2,200 285,250 0.11%
AMATA 10,000 93,500 0.08%
KCE 28,000 355,600 0.08%
PTT-R 180,900 5,780,375 0.08%
BFIT 5,000 109,500 0.06%
PLANB 37,900 98,814 0.06%
BDMS-R 23,400 430,560 0.05%
OSP 5,400 194,000 0.05%
UNIQ 1,000 3,680 0.04%
RATCH-R 2,400 135,600 0.03%
GLOBAL-R 6,900 59,370 0.02%
HANA-R 700 13,510 0.02%
TCAP 2,000 58,000 0.02%
TQM 500 33,750 0.02%
TU 7,000 103,250 0.02%
CPF-R 10,200 233,580 0.01%
DOHOME 13,000 51,460 0.01%
INTUCH-R 2,100 100,375 0.01%
WHA 10,000 21,000 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น