“กรมควบคุมโรค” เปิดพื้นที่เสี่ยงติด “โควิด” แนะเฝ้าระวัง-กักตัว หากมีอาการพบแพทย์ด่วน!

“กรมควบคุมโรค” เปิด 15 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง "โควิด-19" เตือนปชช.เฝ้าระวัง-กักตัว 14 วัน หากมีอาการรีบพบแพทย์ด่วน!

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 แจ้งถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กทม. ว่าหากพบสถานที่ที่ผู้เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต้องมีการเฝ้าระวังอาการตนเอง ให้แจ้งต่อกรมควบคุมโรค เพื่อจะได้ดำเนินการเพิ่มจำนวนสถานที่เสี่ยงผ่านทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งถึงประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามวันและเวลาที่ระบุในประกาศ ให้กักตัว เฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างเคร่งครัด และหากมีอาการ ให้รีบเข้ารับการตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที

โดยพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร

1.1 สนามมวยลุมพินี (วันที่ 6-8 มีนาคม 2563)

1.2 สนามมวยราชดำเนิน (วันที่ 68 มีนาคม 2563)

1.3 สถานบันเทิง และร้านอาหารยามค่ำคืน (วันที่ 9-10 มีนาคม 2563)

1.4 รถเมล์ สาย 96มีนบุรีหมอชิด (วันที่ 13 มีนาคม 2563)

1.5 งานบวช วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต (วันที่ 14 มีนาคม 2563)

ให้กักตัวเอง 14 วัน หากมีอาการให้ไปรับการตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ทันที

2.จังหวัดนนทบุรี

2.1 สนามมวย อตก. 3 (วันที่ 8 มีนาคม 2563)

2.2 การสอบนักศึกษา มหาวิทยลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตใต้ ปี 4(วันที่ 13 มีนาคม 2563)

2.3 รถ ปอ.สาย 70 ประชาชื่น สนามมวยลุมพินีและราชดำเนิน ขาไปจากประชานิเวศน์ สนามมวย เวลา 17.00-18.00 น. ขากลับ จากสนามมวย-อู่ประชานิเวศน์ เวลา 22.00-23.00 น.

2.4 รถตู้คันที่ 53 เดอะมอลงามวงศ์วานฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ดังนี้

วินฝั่งเดอะมอลงามวงศ์วาน

– วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. และ 18.00 น.

– วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.

– วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. และ 15.00 น.

วินฝั่งฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

– วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. และ 21.20 น.

– วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 19.40 น.

– วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 19.50 น.

– วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 19.40 น.

– วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 16.45 น.

– วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 11.45 น. และ 21.45 น.

ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจและแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน หรือติดต่องานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

3.จังหวัดอุบลราชธานี

3.1 ร้านตะวันแดง(วันที่ 9 มีนาคม 2563)

3.2 ร้านมิกซ์ผับ (วันที่ 9 มีนาคม 2563)

3.3 ร้านริคโก้ (วันที่ 12 มีนาคม 2563)

3.4 ร้านยูบาร์ (วันที่ 13-14 มีนาคม 2563)

3.5 ร้านอาหารชุมจันทร์ (วันที่ 14 มีนาคม 2563)

ให้กักกันตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่ไปสถานที่ดังกล่าวหากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

3.6 ผู้โดยสารเครื่องบินนกแอร์ DD9325 อุบล-คอนเมือง (วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 17.33 น.

3.7 ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ-อุบล (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 22.00 น.

3.8 ผู้โดยสารแท็กซี่ บ.บริการดี อุบล จำกัด กข.486

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้เข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที หากไม่มีอาการดังกล่าวควรแยกตัวสังเกตอาการ และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางมาถึง

4.จังหวัดขอนแก่น

4.1 โรงเหล้ามิตรภาพ (วันที่ 7 มีนาคม 2563) เวลา 00.00 -03.30 น.

4.2 ตะวันแดงขอนแก่น (วันที่ 8,15,16 มีนาคม 2563) เวลา 21.00-02.30 น.

4.3 ร้านซอดแจ้ง หมูกระทะ ชิวชิว (วันที่ 12 มีนาคม 2563) เวลา 21.00 น.

4.4 ตลาดหนองไผ่ล้อม (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 17.00 น.

4.5 บ.หนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (วันที่ 14 มีนาคม 2563)

ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

5.จังหวัดนครราชสีมา

5.1 สนามไก่ชน อ.โนนไทย (วันที่ 7 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-20.00 น.

5.2 มวยตู้ ตกุดจิก อ.สูงเนิน (วันที่ 8 มีนาคม 2563) เวลา 12.00 20.00 น.

5.3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย (วันที่ 10-12,16-19 มีนาคม 2563) เวลา 07.00-17.00 น.

5.4 บขส. ใหม่ รถประจำทาง บ.ฉลิมพล ขนส่งปลายทาง อ.ประทาย (วันที่ 13,15 มีนาคม 2563) เวลา 07.00 -17.00 น., เวลา18.03-20.00 น.

ให้ไปพบแพทย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้ที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน (เป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ)

6.จังหวัดสุรินทร์

6.1 ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง (วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 13.00 14.00 น.

6.2 งานศพ ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 19.00-23.00 น.

6.3 ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์ First lass 30 ที่นั่ง ระยองสุรินทร์ รหัสเที่ยว 8224 (ออกจากพัทยา)

ให้ไปรายงานตัวและแจ้งอสมผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

7.จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้โดยสารเที่ยวบิน TG 917 ลอนดอน-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (วันที่ 16-17 มีนาคม 2563)

ให้ไปรายงานตัวเพื่อแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 044 617241

8.จังหวัดเชียงราย

รถสมบัติทัวร์ กรุงเทพฯ-เชียงแสน ปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง เลข 3-1 ทะเบียน 16-3473 กทม. (วันที่ 21-22 มีนาคม 2563) เวลา 19.15-08.00 น.

ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

9.จังหวัดแพร่

9.1 สนามชนไก่ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)

9.2 สนามชนไก่ปากกาง อ.ลอง (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)

9.3 สนามชนไก่ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)

ให้ไปรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.โดยด่วน

10.จังหวัดสงขลา

10.1 มินิบัสหมายเลข 4 สนามบิน-ตัวเมืองหาดใหญ่ (วันที่ 13 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น.

ให้รายงานตัวที่แผนกตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ณ รพ.รัฐใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจทันที

10.2 สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ (วันที่ 14-15 มีนาคม 2563) เวลา 16.00-19.00 น.

ให้แยกตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการไข้ร่วมกับอาการหวัดให้รีบพบแพทย์ทันที

11.จังหวัดระยอง

11.1 รถตู้ BH หมายเลข 9 ระยอง-หมอชิต (วันที่ 17-19 มีนาคม 2563) เวลา 12.00 น. , 14.00 น. , 10.30 น.

11.2 รถตู้ ทะเบียน 10-107 ระยอง-โรงเกลือ (วันที่ 11-13 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น.

ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโดยด่วน 081 865 7090

12.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12.1 รถตู้ ทะเบียน 15-6842 กท.เลขข้างรถ 978-22 ท่ารถ JKP ชานชาลาที่ 1 สายใต้ใหม่-ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 14.45 น.

12.2 มินิบัส ทะเบียน 16-2416 กรุงเทพฯ เลขข้างรถ 985-20 กรุงเทพฯ-ปราณบุรี ท่ารถจักรพันธ์ทัวร์ ชานชาลาที่ 7 ออกจากหมอชิต (วันที่ 12 มีนาคม 2563) เวลา 14.00 น.

ให้มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่โดยด่วน

13.จังหวัดพิษณุโลก

13.1 ร้านครัวน่านน้ำ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

13.2 ผู้โดยสารเครื่องบิน LION AIR กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (วันที่ 6 มีนาคม 2563) เวลา 16.05 น.

13.3 ผู้โดยสารเครื่องบิน NOK AIR กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (วันที่ 8 มีนาคม 2563) เวลา 13.40 น.

ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทร. 088 275 2237

14.จังหวัดราชบุรี

14.1 ผู้ที่มีประวัติสัมผัสเครื่องเล่นออกกำลังกายฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 3 ตรงบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วันที่ 17-18 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

14.2 ร้านเสริมสวย ม.6 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง (วันที่ 10 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-12.00 น.

14.3 สนามสอบ กศน. ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถฯ) วันที่ 14-15 มีนาคม 2563เวลา 13.00-14.00 น.

14.4 งานศพ ม.8 บ้านหนองมะค่า ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม (วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 20.00 น.

14.5 เคลื่อนศพจากบ้านไปวัดหนองมะค่า (ไม่รอฌาปนกิจ) วันที่ 17 มีนาคม เวลา 09.00-12.00 น.

14.6 ร้านล้างรถใกล้สี่แยกเขางู (นิสสัน) อ.เมืองราชบุรี (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 15.10-15.50 น.

14.7 ตลาดนัดเขาช่องพราน (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 17.30-18.00 น.

14.8 ผู้โดยสารเที่ยวบิน TG 971 ซูริค-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ใกล้ที่นั่ง 21G (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 05.30 น.

14.9 ร้านก๋วยเตี๋ยวสี่แยกไฟแดงหัวโป่ง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 10.00-11.00 น.

14.10 ห้างสรรพสินค้าบริเวณสามแยกกระจับ (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-12.00 น.

ให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื่อรับการตรวจและคำแนะนำในการสังเกตอาการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

15.จังหวัดเพชรบูรณ์

15.1 บริเวณร้านชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ บ้านกลาง (วันที่ 18 มีนาคม 2563) เวลา 22.00-22.30 น.)

15.2 ร้านน้าทอง ม.บ้านวังขาม (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 07.00-07.20 น.

15.3 ร้านเสริมสวย ม.7 วังกำแพง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-09.30 น.

15.4 บริเวณตลาดนัด บขส.บ้านกลาง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 16.30-17.30 น.

15.5 ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าทางเข้า บขส.บ้านกลาง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 17.30-17.50 น.

15.6 ตลาดนัดวัดสว่างสามัคคี (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-10.30 น.

15.7 โรงเรียนบ้านวังขาม (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-11.15 น.

15.8 โรงพยาบาลศรีเทพ (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 18.20-18.50 น.

15.9 สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 10.30-11.00 น.

15.10 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-14.30 น.

15.11 ซอยเจริญกลการ 2 (ตลาดบ้านกลาง) (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 12.00-12.15 น. , 16.30-17.00 น.

ให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ตามวันและเวลาดังกล่าว เฝ้าระวัง และสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อย ขอให้แจ้ง รพ.ศรีเทพ โทร. 063 254 6010 โดยด่วน