สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 เม.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 7 เม.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
DCC 308,000 456,818 21.27%
ANAN 1,562,400 1,993,624 10.68%
SIRI 5,000,000 3,190,000 6.13%
PF 3,000,000 1,080,000 4.75%
AOT 3,346,100 180,492,200 4.42%
CHINA 5,100 28,611 3.65%
PTTEP 1,253,000 105,532,000 2.71%
PTT 5,693,100 214,288,825 2.66%
INTUCH 1,061,600 50,653,400 2.04%
GUNKUL 1,000,000 2,400,000 1.91%
TMB 7,000,000 5,780,000 1.90%
HMPRO 950,400 11,575,440 1.66%
AWC 900,000 3,539,000 1.64%
TOP 428,100 16,592,900 1.62%
SCB-R 353,100 25,553,575 1.52%
ASK 11,000 161,700 1.21%
BBL 236,000 23,618,000 1.21%
GPSC 488,900 30,192,475 1.15%
PTTGC 723,200 27,577,350 1.12%
BGRIM 381,100 16,138,875 1.10%
BJC 110,400 4,412,400 1.07%
SCC 46,800 15,009,100 1.05%
IVL 523,000 12,217,005 0.99%
MTC 262,400 8,634,550 0.95%
KTC 255,200 6,792,200 0.86%
PTTEP-R 350,000 30,375,000 0.76%
THAI 50,000 210,020 0.74%
CRC 202,000 6,213,000 0.64%
DTAC 58,200 2,264,800 0.63%
SGP 10,000 79,000 0.63%
MINT 490,200 8,823,670 0.62%
CPN 120,000 5,455,000 0.61%
ESSO 201,500 1,021,275 0.60%
KBANK 125,000 11,556,500 0.60%
VGI 140,900 886,625 0.59%
TU 332,400 4,465,240 0.58%
OSP 65,000 2,382,500 0.56%
PLANB 263,000 898,160 0.54%
STA 100,000 1,110,000 0.54%
COM7 150,000 2,555,000 0.53%
TASCO 100,000 1,760,000 0.53%
GULF 115,300 18,036,150 0.46%
SAWAD 136,000 5,425,350 0.46%
RATCH 40,000 2,375,000 0.42%
ADVANC 67,100 13,208,400 0.40%
KTB 400,000 4,680,000 0.39%
GLOBAL 51,200 509,660 0.38%
TCAP-R 74,500 2,492,925 0.38%
EGCO 9,000 2,232,000 0.36%
ADVANC-R 59,600 11,720,050 0.35%
BANPU 208,500 1,273,665 0.31%
KKP-R 36,200 1,583,400 0.31%
BH-R 6,500 754,550 0.29%
MINT-R 220,000 3,924,850 0.28%
AAV 300,000 357,000 0.24%
BCP-R 8,100 153,330 0.24%
LH 138,100 963,770 0.21%
CBG 12,000 804,000 0.20%
LH-R 131,800 921,125 0.20%
AMATA 53,600 643,200 0.18%
WHA 305,900 761,758 0.16%
BAFS 2,400 47,280 0.14%
KBANK-R 25,000 2,343,750 0.12%
TISCO 20,000 1,470,000 0.11%
AEONTS 2,600 247,000 0.10%
BTS 143,000 1,356,845 0.10%
IRPC 230,700 587,364 0.10%
TRUE 231,100 747,582 0.09%
BDMS 40,000 803,000 0.07%
PRM 14,200 65,888 0.07%
SPRC 30,000 151,500 0.07%
CENTEL 4,000 68,000 0.06%
GPSC-R 25,000 1,612,500 0.06%
BH 1,000 118,500 0.05%
CPN-R 9,900 420,750 0.05%
BEM 91,700 753,905 0.04%
PTG 10,000 111,000 0.04%
BGRIM-R 11,500 503,125 0.03%
SAWAD-R 8,300 321,725 0.03%
BDMS-R 8,900 176,220 0.02%
CPF 7,800 206,700 0.02%
RS 2,000 18,400 0.02%
KCE 5,000 70,400 0.01%
PTT-R 32,000 1,213,850 0.01%
AOT-R 900 47,700 0.00%
BTS-R 300 2,865 0.00%
JAS 1,700 8,840 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น