IRPC เซ็น MOU “รพ.ระยอง” สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค

IRPC เซ็น MOU "รพ.ระยอง" สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค ณ ห้องประชุมเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี จ.ระยอง

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น ร่วมด้วย นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค (Modular Diagnosis Room / Ari Clinic) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล

โดยมี นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ และ นายแพทย์สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลระยอง ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี จ.ระยอง

คำค้น