สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009A 483 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009A S50M20 483,355,500
2 S5013C2009A S50M20 378,712,900
3 S5013P2006J S50M20 142,958,000
4 S5013C2006H S50M20 142,104,900
5 S5013C2006F S50M20 75,461,900

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น