สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 1.03 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 1.03 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL 4 8,404,800 1,026,301 122.11
ACE 2 178,500,000 849,660 4.76
BBL-F 1 3,948,800 481,754 122
KBANK 1 1,519,100 173,177 114
KBANK-F 1 1,519,100 173,177 114
SIRI
1 65,000,000 59,150 0.91
SCC 1 117,900 43,636 370.11
PTT13P2010A 3 35,000,000 14,000 0.4
W <C> 2 100,000,000 12,000 0.12
BOFFICE 1 700,000 9,940 14.2
ANAN 1 5,000,000 8,500 1.7
SMT 1 4,500,000 5,310 1.18
BAM
1 200,000 4,800 24
TISCO 1 42,500 3,752 88.29
SPRC
1 500,000 3,423 6.85
PLANB 1 500,000 3,250 6.5
FTE 1 162,500 275 1.69