สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 29 มิ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 29 มิ.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ANAN 841,000 1,308,298 21.80%
IRPC 3,133,600 8,074,688 6.86%
TRUE 5,728,800 19,387,392 6.79%
SPALI 307,000 4,992,000 6.57%
GULF 2,018,200 74,674,200 6.55%
PSL 1,010,000 5,327,500 6.40%
KTC 853,200 25,492,775 6.39%
TIPCO 25,000 161,250 6.13%
MAJOR 100,000 1,470,000 5.99%
ESSO 1,224,000 8,334,400 5.41%
KBANK 847,700 77,734,200 5.04%
GLOBAL 440,800 7,200,790 4.72%
MTC 526,500 27,172,000 4.23%
BA 80,000 496,000 4.19%
SGP 71,400 617,610 4.06%
BPP 140,000 2,301,000 3.79%
CENTEL 202,000 4,538,800 3.62%
BBL 298,000 32,200,600 3.29%
DTAC 146,700 5,799,650 3.28%
JAS 931,400 3,317,538 3.20%
HMPRO 936,600 14,067,850 2.94%
BJC 153,900 6,002,100 2.69%
BTS 450,000 5,040,000 2.59%
TOP 258,900 10,892,050 2.53%
TVO 27,000 708,750 2.49%
PRM 163,000 1,228,400 2.23%
CPALL 406,700 27,291,400 2.22%
BEAUTY 274,700 414,797 2.18%
MINT 806,000 15,943,890 2.13%
BH 34,600 3,910,100 2.11%
AWC-R 1,285,900 4,814,234 1.98%
PTTEP 178,800 16,168,625 1.95%
IVL 309,000 8,118,950 1.91%
HANA 49,000 1,285,000 1.86%
AOT 415,000 24,303,750 1.82%
TMB 4,500,000 4,680,000 1.80%
STEC 155,000 2,351,400 1.76%
PTTGC-R 217,500 9,669,375 1.65%
SUPER 9,000,000 8,430,000 1.55%
ITD 200,000 228,000 1.52%
PTT 511,000 18,879,500 1.43%
KCE 645,800 13,824,700 1.35%
SIRI 1,100,000 819,000 1.32%
STA 181,500 4,855,125 1.32%
KTB 509,700 5,177,940 1.15%
AWC 720,000 2,708,094 1.11%
CPF-R 300,000 9,450,000 1.11%
AU 70,000 643,500 1.10%
SCB 151,800 10,976,425 1.08%
RS 208,000 3,412,000 1.05%
DELTA 20,000 1,050,000 1.03%
AMATA 100,000 1,505,000 0.90%
BANPU 436,600 2,641,430 0.88%
TISCO-R 27,200 1,910,800 0.86%
MTC-R 100,000 5,150,000 0.80%
ADVANC 45,000 8,357,500 0.73%
INTUCH 80,000 4,505,000 0.70%
SCB-R 95,300 6,934,525 0.68%
GPSC 106,900 7,883,625 0.67%
AOT-R 150,000 8,787,500 0.66%
KBANK-R 110,500 10,223,250 0.66%
WHA 467,900 1,507,996 0.61%
ZEN 700 6,125 0.57%
PLANB 64,000 383,300 0.51%
CPN 30,100 1,458,650 0.47%
RBF 200,000 1,595,000 0.47%
SCC 10,600 3,847,800 0.47%
GFPT 11,000 141,900 0.46%
GPSC-R 64,600 4,773,900 0.41%
COM7 15,000 423,750 0.40%
JMT 30,000 681,000 0.39%
TPIPP 25,000 99,000 0.38%
TISCO 10,200 714,450 0.32%
BBL-R 26,800 2,872,000 0.30%
RATCH 9,800 610,025 0.30%
SAWAD 20,000 1,015,000 0.29%
JASIF 20,000 187,000 0.28%
CKP 30,000 122,400 0.22%
PTTGC 29,500 1,327,500 0.22%
TASCO 100,000 2,420,000 0.22%
CBG 13,000 1,291,850 0.20%
TKN 20,000 199,000 0.20%
TQM 7,000 910,000 0.19%
CPN-R 11,300 539,800 0.18%
BGRIM 10,000 532,500 0.13%
BEM 30,000 285,000 0.10%
LH 20,000 151,000 0.06%
OSP 18,200 691,600 0.06%
BCH 2,000 29,800 0.05%
BEC 50,000 257,500 0.05%
CRC 4,300 136,525 0.05%
ICHI 4,000 32,800 0.05%
AEONTS 400 43,000 0.04%
ERW 3,400 12,648 0.02%
TRUE-R 13,000 43,940 0.02%
TU 5,000 64,000 0.02%
BDMS 2,000 43,600 0.01%
JAS-R 3,400 12,104 0.01%
MINT-R 4,100 80,700 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น