สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 2 ก.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 2 ก.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BTS-R 2,920,400 33,695,570 6.77%
ANAN 426,100 701,826 4.41%
DTAC 265,900 10,344,100 3.05%
BTS 1,239,200 14,359,010 2.87%
HMPRO 819,700 13,062,440 2.83%
BA 60,000 384,000 2.80%
PTTGC 714,000 34,200,300 2.64%
SCB 313,500 23,278,225 2.29%
OSP 582,800 22,804,975 2.25%
SPALI 200,000 3,440,000 2.18%
BANPU 700,000 4,315,000 2.17%
CPF 997,500 31,670,625 2.09%
CPN 216,300 11,214,550 1.90%
IVL 411,300 11,640,050 1.78%
KCE 886,000 21,203,700 1.78%
CBG 98,100 10,206,450 1.77%
TOP 305,100 14,161,250 1.75%
CRC 325,000 11,130,750 1.57%
QH 533,700 1,195,488 1.56%
BBL 159,400 17,550,100 1.43%
CPF-R 600,000 18,975,000 1.25%
MAJOR 40,000 596,000 1.25%
CPALL 273,000 18,465,750 1.24%
GPSC 148,400 11,169,500 1.18%
KBANK 194,300 18,421,250 1.14%
LH 615,200 4,906,220 1.02%
COM7 116,100 3,482,750 1.01%
MINT 948,400 19,876,600 0.90%
KBANK-R 150,000 14,362,500 0.88%
CK 104,600 2,092,460 0.77%
TRUE 701,600 2,448,584 0.74%
TCAP 33,300 1,215,450 0.69%
ADVANC 40,200 7,557,650 0.64%
ERW 245,500 935,002 0.56%
GULF 125,000 4,750,000 0.56%
TISCO 35,400 2,535,000 0.55%
TRUE-R 505,900 1,774,862 0.53%
BJC 20,400 821,100 0.51%
PTT 431,100 16,920,675 0.50%
PLANB 182,600 1,168,640 0.48%
INTUCH 60,000 3,415,000 0.47%
BCH 20,000 298,000 0.46%
TU 155,100 2,031,810 0.46%
KKP 20,000 845,000 0.44%
AOT 105,000 6,421,000 0.43%
TSE 42,000 123,480 0.43%
EA 60,000 2,475,000 0.42%
PTTGC-R 110,500 5,353,925 0.41%
WHA 411,600 1,381,536 0.41%
TMB 1,131,900 1,222,452 0.39%
STA 590,000 18,237,500 0.38%
BCP 5,200 109,690 0.35%
AP 100,000 599,500 0.34%
PSL 50,000 285,000 0.33%
GLOBAL 72,200 1,244,280 0.32%
IRPC 202,100 557,796 0.32%
SCC 23,800 9,109,400 0.30%
ALT 10,000 39,800 0.26%
PTTEP 50,200 4,820,400 0.26%
RATCH 12,600 815,850 0.26%
AWC 430,000 1,786,200 0.25%
SUPER 1,000,000 960,000 0.25%
BCP-R 3,600 75,700 0.24%
MTC 26,000 1,415,500 0.24%
BGRIM 20,900 1,144,275 0.19%
EGCO 2,500 640,000 0.19%
PTTEP-R 35,000 3,356,150 0.18%
BH 2,600 314,600 0.17%
TASCO 15,000 386,250 0.12%
AU 5,000 50,100 0.11%
BPP 8,000 133,600 0.10%
HANA 4,100 120,150 0.08%
TOA 3,000 114,750 0.07%
TCAP-R 2,300 85,100 0.05%
TU-R 13,200 172,920 0.04%
CENTEL 1,800 42,720 0.03%
ORI 9,600 53,760 0.03%
RS 3,100 48,980 0.02%
GGC 200 1,860 0.01%
STEC 1,300 20,090 0.01%
TKN 5,000 52,600 0.01%
BIG 1,000 600 0.00%
JAS-R 800 2,864 0.00%

*หมายเหตุ
– ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
– รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น