สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STGT มูลค่าสูงสุด 660 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STGT มูลค่าสูงสุด 660 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STGT 2 10,000,000 660,000 66
BEC
6 40,500,000 175,810 4.34
BBL 1 700,000 75,950 108.5
E1VFVN3001 1 3,000,000 52,260 17.42
KBANK 3 510,800 47,599 93.19
STANLY 2 210,000 34,860 166
GULF 2 486,500 19,037 39.13
BSET100 2 1,864,800 16,780 9
W <C>
1 38,000,000 4,940 0.13
BANPU 1 500,000 3,150 6.3
LH 1 360,500 2,866 7.95
TOP-F 1 54,100 2,549 47.12
S11 1 167,500 896 5.35
KCE 1 10,000 244 24.4
MAX <NP> 2 4,000,000 43 0.01