EA มอบเครื่องกรองอากาศ “วปอ.”

EA มอบเครื่องกรองอากาศ "วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร"

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” ได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 หมู่ช้าง มอบเครื่องกรองอากาศ หน้ากากแรงดันบวก และอุปกรณ์กำจัดเชื้อโรคจำนวนรวมทั้งสิ้น 495 รายการ ให้แก่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ

โดยได้รับเกียรติจาก พลโทพิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงของกระทรวงกลาโหม โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญสูง ประกอบด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้ง ฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน การมอบอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ EA ในการสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงพยาบาลและองค์กรสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ

คำค้น