SPALI ส่งมอบอุปกรณ์ “สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร”

SPALI ส่งมอบอุปกรณ์ "สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร" ณ สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI นำโดย คุณสุกานดา อัศดร์วานิชชากร ผู้บริหารจากโครงการ ศุภวัฒนาลัย บ้านหลังใหม่สำหรับวัยแห่งความสุข (Supalai Wellness Valley) บริจาคเงินสมทบทุน ในโครงการจัดหาอุปกรณ์รถเข็นวีลแชร์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งยังสามารถใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้อีกด้วย นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีคุณกนกทิพย์ แต่งงาม นายกสมาคมคนพิการกรุงมหานคร และคุณสุมินทร์ ช้างสุวรรณ ผู้อำนวยการงานกิจกรรมโครงการเป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น