สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TISCO มูลค่าสูงสุด 96.22 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TISCO มูลค่าสูงสุด 96.22 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TISCO 1 1,402,100 96,219 68.62
BBL
1 300,000 32,250 107.5
CPALL-F 1 450,000 30,769 68.38
AOT13C2012A 1 20,000,000 11,970 0.6
AOT 1 125,000 6,984 55.88
MAX <NR> 2 7,647,000 76 0.01
BBL-F 2 101 11 107.75
KBANK-F 2 49 4 89.11