สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 551.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 551.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC
1 15,000,000 551,250 36.75
PRM-F 1 36,000,000 352,800 9.8
CPN-F 1 3,530,700 167,079 47.32
TISCO 1 1,402,100 96,219 68.62
PTTEP <XD> 2 907,900 85,948 94.67
KBANK-F 4 755,149 68,403 90.58
BBL 2 500,000 54,050 108.1
INTUCH 2 845,200 48,305 57.15
KBANK 1 500,000 45,500 91
CPALL-F 1 450,000 30,769 68.38
IVL 6 1,041,200 26,811 25.75
AOT 3 229,000 12,821 55.99
AOT13C2012A 1 20,000,000 11,970 0.6
BDMS 2 546,200 11,579 21.2
VGI 1 1,583,400 10,688 6.75
PTT
2 231,800 8,866 38.25
MTC
1 110,000 5,418 49.25
MINT 2 260,600 5,405 20.74
RATCH 1 64,400 3,976 61.74
STEC 1 220,000 3,234 14.7
BEM 1 250,000 2,288 9.15
WHART
1 69,100 1,030 14.9
MAX
2 7,647,000 76 0.01
BBL-F 2 101 11 107.75
CPN
1 100 5 47.75
PTTGC-F
1 18 1 50.5

คำค้น