สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 31 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 31 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
S 100,000 145,500 10.52%
KCE 503,300 15,048,175 4.19%
CPALL 919,600 59,219,200 3.82%
CBG 63,900 7,792,750 2.90%
U 220,000 301,400 2.88%
PTTEP-R 220,000 19,740,000 2.86%
AOT 471,600 26,796,650 2.85%
GULF 726,400 23,880,525 2.85%
PRM 569,100 5,062,490 2.77%
AEONTS 20,000 2,140,000 2.51%
BBL 320,800 34,727,600 2.39%
SCC 146,000 52,011,500 2.27%
HANA 157,100 6,246,150 2.00%
COM7 60,000 2,445,000 1.71%
BEM 654,100 6,026,685 1.59%
TCAP 63,700 2,054,675 1.56%
TQM 20,000 2,520,000 1.43%
JMART 170,700 2,645,850 1.40%
BGRIM 127,600 6,092,900 1.33%
PTTEP 100,200 8,972,475 1.30%
GLOBAL-R 199,800 3,987,680 1.27%
MTC 130,000 6,525,000 1.24%
ADVANC 81,600 15,022,350 1.22%
SPRC 265,000 1,802,000 1.21%
GLOBAL 187,900 3,739,210 1.20%
KBANK-R 322,400 27,787,400 1.19%
SCB 144,800 10,700,200 1.04%
BANPU-R 284,300 1,627,110 1.01%
CPF 447,100 14,748,500 0.99%
BANPU 256,800 1,472,280 0.91%
PTTGC-R 100,100 4,754,650 0.91%
BTS 464,700 4,927,010 0.90%
AP 60,000 378,000 0.85%
KTC 71,700 2,206,100 0.81%
CPN 57,200 2,711,725 0.76%
KBANK 203,000 17,404,500 0.75%
IVL 159,100 3,847,350 0.74%
IRPC 561,500 1,340,060 0.70%
WHA 309,000 990,936 0.69%
SCB-R 94,400 7,015,150 0.68%
TOP 66,700 2,833,750 0.66%
INTUCH 62,100 3,413,250 0.62%
MINT 524,500 11,746,100 0.53%
BDMS 249,600 5,182,460 0.51%
AOT-R 81,100 4,622,700 0.49%
EGCO 7,600 1,701,000 0.49%
RATCH 42,800 2,402,150 0.49%
PTG 65,000 1,265,900 0.47%
STEC 35,000 465,500 0.47%
SUPER 636,000 534,240 0.46%
CPF-R 200,000 6,500,000 0.44%
BJC 25,300 948,750 0.39%
TU 149,100 2,164,140 0.38%
DIF 20,000 296,000 0.37%
CRC 121,800 3,624,750 0.33%
QH 72,700 162,848 0.31%
SAWAD 38,300 1,790,525 0.27%
BPP 8,500 121,550 0.25%
THANI 59,900 220,432 0.24%
RBF 20,000 198,000 0.23%
SGP 5,400 48,330 0.23%
TMB 946,900 909,024 0.23%
TRUE 210,600 703,404 0.23%
BBL-R 30,000 3,240,000 0.22%
KTB 112,000 1,075,305 0.22%
BH 7,800 887,250 0.17%
CENTEL 7,400 200,350 0.15%
RS 9,200 174,800 0.13%
DTAC 10,400 377,000 0.10%
TISCO 2,700 182,250 0.09%
CK 10,000 192,000 0.08%
SIS 600 8,760 0.07%
AWC 32,300 126,616 0.06%
VGI 26,600 186,200 0.06%
BAM 43,000 1,001,100 0.04%
TKN 20,000 210,000 0.04%
ASIAN 10,000 103,000 0.03%
AAV 10,000 21,000 0.02%
PTT 10,400 379,600 0.02%
MAJOR 1,000 17,400 0.01%
MINT-R 14,600 332,880 0.01%
TRUE-R 7,600 25,456 0.01%
ADVANC-R 100 18,300 0.00%
BEM-R 900 8,280 0.00%
LH 1,200 8,940 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา : www.set.or.th

คำค้น