THAI จัดเที่ยวบินพิเศษ “ไทเป-กรุงเทพฯ” รับคนไทย 148 รายกลับบ้าน ครั้งที่ 5

THAI จัดเที่ยวบินพิเศษ "ไทเป-กรุงเทพฯ" รับคนไทย 148 รายกลับบ้าน ครั้งที่ 5

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้าน โดยครั้งนี้ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเที่ยวบินพิเศษจากไทเป ไต้หวัน ครั้งที่ 5 รับคนไทยที่มีความต้องการเดินทางกลับประเทศไทย และได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไว้กับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)

โดยจัดเที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 148 คน ออกเดินทางจากไทเป ไต้หวัน ในวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 14.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.30 น. ในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย

คำค้น