สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 930 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 03 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012A S50U20 929,989,000
2 S5013C2012B S50U20 772,001,300
3 S5013P2012B S50U20 650,245,800
4 S5013P2009E S50U20 579,071,400
5 S5013C2012A S50U20 543,183,800

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น